Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Informacja na temat rozpatrzonych petycji kierowanych do Wójta Gminy Działdowo.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

2015

 1

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

1_2015

Petycja w sprawie wykonania chodnika i utwardzenia drogi.

19.11.2015

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

1_2015

  2

Wnioskodawca: Dr Bogusław J. Feder, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości, Fundacja

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

2_2015

Petycja w sprawie umieszczenia na stałe w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy/Miasta wydzielonego obszaru - zakładki - o nazwie "Kącik Przedsiębiorcy" i umieszczenie na stałe w ramach ww. zakładki w zawsze widocznym miejscu baneru serwisu Mikroporady.pl wraz z linkiem.

04.12.2015

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

2_2015

2016

1

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

 

oraz GPD Agency Sp. z o.o.
ul. Okrężna 36, 02-916 Warszawa

1_2016

Petycja w sprawie przystapienia Gminy Działdowo do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016.

11.04.2016

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

1_2016

2

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

2_2016

Petycja w sprawie wymiany systemów operacyjnych z Windows Xp na systemy posiadaj±ce obecnie wsparcie Producenta.

20.04.2016

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

2_2016

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

3_2016

Petycja w sprawie podjęcia utworzenia przez Wójta Gminy Działdowo "biblioteczki samorządowca".

22.04.2016

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

3_2016

4

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

4_2016

Petycja w sprawie III Edycji Konkursu "Wzorowa Łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety".

07.10.2016

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

4_2016

5

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

5_2016

Petycja w sprawie dokonania analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".

21.10.2016

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

5_2016

6

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Współwnioskodawca:
Fundacja Plastics Europe Polska
ul. Trębacka 4, pok. 109
00-074 Warszawa

6_2016

Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym serwisie internetowym gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze".

31.10.2016

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

6_2016

7

Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów KOMASOWANI.PL

7_2016

Petycja w sprawie umieszczenia na stronach internetowych urzędu banera i linku do strony (KOMASOWANI.PL) prezentuj±cej zagrożenia zwi±zane ze scalaniem gruntów.

07.11.2016

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

7_2016

2017

1

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

1_2017

Petycja w sprawie wykonania oświetlenia ulicznego w Uzdowie.

15.02.2017

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

1_2017

2

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

2_2017

Petycja w sprawie przyst±pienia Gminy Działdowo do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017.

11.05.2017

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

2_2017

 3

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

3_2017

Petycja w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie Gminy Działdowo baneru mikroporady wraz z odnośnikiem do serwisu www.mikroporady.pl .

06.06.2017

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

3_2017
 4

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

4_2017 Petycja w sprawie IV edycji Programu "Wzorowa Łazienka" .  04.09.2017 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. 4_2017
 5 Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
5_2017 Petycja w sprawie analizy kształtowania zdrowych nawyków w szkołach oraz zapewnienia wody pitnej. 08.09.2017 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. 5_2017
6 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. 6_2017 Petycja w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych wykonania drogi asfaltowej oraz chodnika dla pieszych. 26,09.2017 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. 6_2017
2018

1

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. 1_2018 Petycja w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych wykonania drogi asfaltowej oraz chodnika dla pieszych. 16.04.2018 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. 1_2018

2

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
2_2018 Petycja w sprawie próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia. 13.11.2018 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. 2_2018
       2019
 1 Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
1_2019 Petycja w sprawie zebrania ofert rynkowych dotyczących usług telekomunikacyjnych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze oraz powiadomienie wnioskodawcy - czy z wykonanej wyżej wzmiankowanej analizy  wynika, że zasadnym będzie - w ciągu najbliższego roku - aneksowanie umów lub ogłoszenie postepowań optymalizacyjnych w tym obszarze.   28.05.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 1_2019

2

Wnioskodawca:
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
 ul. Kruczkowskiego 4b      lok. 13 00-412 Warszawa

2_2019 Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych. 15.10.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 2_2019
 3 Wnioskodawca:
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
 ul. Kruczkowskiego 4b      lok. 13 00-412 Warszawa
 3_2019  Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych. 22.11.2019  Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 3_2019
4 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.  4_2019 Petycja przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Turzy Wielkiej 16.12.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 4_2019

 

Załączniki

Petycja nr 1-2015 (256.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 1-2015 (176kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 2-2015 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 2-2015 (138.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 1-2016 (586.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 1-2016 (87.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 2-2016 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 2-2016 (170.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 3-2016 (852.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 3-2016 (289.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 4-2016 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 4-2016 (255.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 5-2016 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 5-2016 (322.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 6-2016 (836kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 6-2016 (243.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 7-2016 (1021.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 7-2016 (324.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 1-2017 (184.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 1-2017 (370.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 2-2017 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 2-2017 (164.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 3-2017 (190.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 3-2017 (201.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 4-2017 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 5-2017 (649.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 6-2017 (460.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 6-2017 (166.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 4-2017 (61.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 5-2017 (63.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 1-2018 (119.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 1-2018 (314.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 2-2018 (108kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 2-2018 (158.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 1_2019 (720.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję nr 1_2019 (113.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja nr 2_2019 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na petycję 2_2019 (260.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja_nr3_2019 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp_petycja_nr3_2019 (120.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja_nr4_2019 (421.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź_na_petycję_4-2019 (175.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2017-02-21 13:44:31
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2017-02-21 13:44:44
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2017-02-21 13:59:20
Ostatnia zmiana:2020-02-28 10:31:05
Ilość wyświetleń:5996
Urząd Gminy w Działdowie
ul.Księżodworska 10, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij