XII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 3 września 2015 r.

 

Uchwała Nr XII/69/15
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2015-2021.

Uchwała Nr XII/70/15
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.

Uchwała Nr XII/71/15
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

Uchwała Nr XII/72/15
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Uchwała Nr XII/73/15
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Uchwała Nr XII/74/15
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Pożary wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwała Nr XII/75/15
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 627/1 obręb Kisiny.

Uchwała Nr XII/76/15
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 49/1 obręb Rywoczyny.