Oświadczenia majątkowe złożone na początek VII kadencji 2014-2018

Wójt Gminy Działdowo  - Paweł Cieśliński                           oświadczenie majątkowe


Przewodniczący Rady ZIELIŃSKI Mirosław Franciszek            
oświadczenie majątkowe
 

Z-ca Przewodniczącego Rady GANCARZ Jadwiga                   oświadczenie majątkowe

 

Z-ca Przewodniczącego Rady LIPOWSKA Ewa Teresa            oświadczenie majątkowe

 

Radny BOĆKO Zbigniew                              oświadczenie majątkowe

Radna CEGIEŁKA Alicja Irena                      
oświadczenie majątkowe

Radny CHYLIŃSKI Krystian                          
oświadczenie majątkowe

 

Radny DOLIŃSKI Krzysztof                          oświadczenie majątkowe


Radny GIESEK Mariusz Jan                         
oświadczenie majątkowe
 

Radny JABŁONOWSKI Paweł Saturnin          oświadczenie majątkowe

 

Radna PAWŁOWSKA Dorota Wanda            oświadczenie majątkowe

 

Radny STAŃCZAK Piotr Mikołaj                    oświadczenie majątkowe


Radny STOKŁOS Mariusz                            
oświadczenie majątkowe


Radna SZKOTNICKA Iwona Małgorzata
      oświadczenie majątkowe


Radna WASIAK Krystyna                            oświadczenie majątkowe


Radna ZIELSKA Elźbieta                            oświadczenie majątkowe