SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO
ZA 2013 ROK