XXXIX Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2013r.

 

Uchwała Nr XXXIX/313/13
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Działdowo na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2018”.


Uchwała Nr XXXIX/314/13
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIX/315/13
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIX/316/13
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Działdowo na 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/317/13
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Działdowo na 2014 rok.


Uchwała Nr XXXIX/318/13
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Działdowo na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIX/319/13
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Działdowo do złożenia w NFOŚiGW wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „ Termomodernizacja budynków gminnych”.