XXXVI Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 23 października 2013r.

 

Uchwała Nr XXXVI/290/2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2013-2022.


Uchwała Nr XXXVI/291/2013
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2013 r.


Uchwała Nr XXXVI/292/2013
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określania zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji.


Uchwała Nr XXXVI/293/2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Grzybiny.


Uchwała Nr XXXVI/294/2013
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Działdowo.Uchwała Nr XXXVI/295/2013
w sprawie niedopłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 27/20 obręb Burkat.


Uchwała Nr XXXVI/296/2013
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.Uchwała Nr XXXVI/297/2013
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Działdowskiej Agencji Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Działdowie.

Uchwała Nr XXXVI/298/2013
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.