SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU