XXVI Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 29 listopada 2012r.

 

 

Uchwała Nr XXVI/205/2012
w sprawie udzielenia pomcy finansowej Gminie Dąbrówno.
 

 

Uchwała Nr XXVI/206/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2012-2022.

 

Uchwała Nr XXVI/207/2012
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2012 r.

 

Uchwała Nr XXVI/208/2012
w sprawie podatku od środków transportowych.

 

Uchwała Nr XXVI/209/2012
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

Uchwała Nr XXVI/210/2012
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Działdowo.

 

Uchwała Nr XXVI/211/2012
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

 

Uchwała Nr XXVI/212/2012
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach Grzybiny, Jankowice, Wysoka, Sławkowo.

 

Uchwała Nr XXVI/213/2012
w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Działdowo w roku szkolnym 2011/2012.