XXV Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 25 października 2012r.

 

 

Uchwała Nr XXV/191/12
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2012-2020.
 

 

Uchwała Nr XXV/192/12
w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowona 2012 r.

 

Uchwała Nr XXV/193/12
uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

 

Uchwała Nr XXV/194/12
w sprawie opłaty targowej.

 

Uchwała Nr XXV/195/12
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określania zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji.

 

Uchwała Nr XXV/196/12
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/232/08 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej.

 

Uchwała Nr XXV/197/12
w sprawie podziału Gminy Działdowo na stałe obwody głosowania.

 

Uchwała Nr XXV/198/12
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Niestoja.

 

Uchwała Nr XXV/199/12
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Uchwała Nr XXV/200/12
w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 44 obręb Mosznica.

 

Uchwała Nr XXV/201/12
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 70/3 obręb Klęczkowo.

 

Uchwała Nr XXV/202/12
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 70/4 obręb Klęczkowo.

 

Uchwała Nr XXV/203/12
w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/181/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach Burkat i Filice.

 

Uchwała Nr XXV/204/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach Burkat i Filice.