XXII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 16 lipca 2012r.

 

 

Uchwała Nr XXII/175/12

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2012-2022.

 

Uchwała Nr XXII/176/12

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2012 r.

 

Uchwała Nr XXII/177/12

w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

  

Uchwała Nr XXII/178/12

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie Wysoka.

 

Uchwała Nr XXII/179/12

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.

 

Uchwała Nr XXII/180/12

w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Działdowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Uchwała Nr XXII/181/12

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach Burkat i Filice.

 

Uchwała Nr XXII/182/12

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach Jankowice, Gąsiorowo, Mosznica, Lipówka.

 

Uchwała Nr XXII/183/12

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsi Gąsiorowo, Lipówka.