XVIII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 13 kwietnia 2012r.

 

 

Uchwała Nr XVIII/153/12

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Uchwała Nr XVIII/154/12

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz norm zatrudniania nauczycieli biblioteki szkolnej i nauczycieli świetlicy w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.