XV Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2011.

 

 

Uchwała Nr XV/124/11

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2012 - 2022.

 

Uchwała Nr XV/125/11

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

 

Uchwała Nr XV/126/11

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Działdowo na 2012 r.

 

 Uchwała Nr XV/127/11

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Działdowo na 2012 rok.

 

Uchwała Nr XV/128/11

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Działdowo na 2012 rok.

 

Uchwała Nr XV/129/11

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

 

Uchwała Nr XV/130/11

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie

 

Uchwała Nr XV/131/11

w sprawie przekazania skargi.

 

Uchwała Nr XV/132/11

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.

 

Uchwała Nr XV/133/11

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

 

Uchwała Nr XV/134/11

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2012 rok.