XIII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 30 listopada 2011.

 

 

Uchwała Nr XIII/114/11

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2011 r.

 

Uchwała Nr XIII/115/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej,  oznaczonej nr 436 w obrębie Ruszkowo.

 

Uchwała Nr XIII/116/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej.

 

Uchwała Nr XIII/117/11

w sprawie przystąpienia do likwidacji aglomeracji Uzdowo.

 

Uchwała Nr XIII/118/11

uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla fragmentu wsi Burkat.

 

Uchwała Nr XIII/119/11

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla fragmentu wsi Burkat.

 

Uchwała Nr XIII/120/11

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Działdowo.