VIII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 15 czerwca 2011.

 

 

Uchwała Nr VIII/63/11

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2011 r.

 

Uchwała Nr VIII/64/11

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Działdowo Nr VII/52/11 z dnia 10 maja 2011 r.

 

Uchwała Nr VIII/65/11

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. 

 

Uchwała Nr VIII/66/11

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. 

 

Uchwała Nr VIII/67/11

w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.

 

Uchwała Nr VIII/68/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 88/3 w obrębie Pierławki.

 

Uchwała Nr VIII/69/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 88/4 w obrębie Pierławki.

 

Uchwała Nr VIII/70/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 88/5 w obrębie Pierławki.

  

Uchwała Nr VIII/71/11

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Działdowo.

  

Uchwała Nr VIII/72/11

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Grzybiny na lata 2011 - 2018”.

 

Uchwała Nr VIII/73/11

w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Działdowo na lata 2011 - 2015.