SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO

ZA 2010 ROK