V Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 24 lutego 2011.

 

 

Uchwała Nr V/31/11

sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Uzdowie
poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Grzybinach wraz z oddziałem przedszkolnym
.

 

Uchwała nr V/32/11

w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ”Kobieca piłka – kobiecą szansą” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5.

 

Uchwała Nr V/33/11

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. 

 

Uchwała Nr V/34/11

w sprawie zmiany budżecie Gminy Działdowo na 2011 r.. 

 

Uchwała Nr V/35/11

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo..

 

Uchwała Nr V/36/11

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/274/05 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Działdowo.

 

Uchwała Nr V/37/11

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Grzybiny, gmina Działdowo.

 

Uchwała Nr V/38/11

w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej.