III Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2010.

 

 

Uchwała Nr III/14/10

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2011-2021.

 

Uchwała nr III/15/10

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.

 

Uchwała Nr III/16/10

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.

 

Uchwała Nr III/17/10

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2011 rok.

 

Uchwała Nr III/18/10

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

 

Uchwała Nr III/19/10

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.

 

Uchwała Nr III/20/10

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/396/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.