PROTOKÓŁ Nr I/10
z obrad I Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 01 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ Nr II/10
z obrad II Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 14 grudnia 2010 roku
zobacz>

PROTOKÓŁ Nr III/10
z obrad III Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 30 grudnia 2010 roku
zobacz> 

PROTOKÓŁ Nr IV/11
z obrad IV Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 3 lutego 2011 roku
zobacz>

PROTOKÓŁ Nr V/11
z obrad V Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 24 lutego 2011 roku
zobacz>
 

PROTOKÓŁ Nr VI/11
z obrad VI Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 31 marca 2011 roku
zobacz>

PROTOKÓŁ Nr VII/11
z obrad VII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 10 maja 2011 roku
zobacz> 

PROTOKÓŁ Nr VIII/11
z obrad VIII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 15 czerwca 2011 roku
zobacz>

PROTOKÓŁ Nr IX/11
z obrad IX Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 22 lipca 2011 roku
zobacz> 

PROTOKÓŁ Nr X/11
z obrad X Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 8 września 2011 roku
zobacz> 

PROTOKÓŁ Nr XI/11
z obrad XI Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 6 października 2011 roku
zobacz>

PROTOKÓŁ Nr XII/11
z obrad XII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 15 listopada 2011 roku
zobacz> 


PROTOKÓŁ Nr XIII/11
z obrad XIII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 30 listopada 2011 roku
zobacz> 


PROTOKÓŁ Nr XIV/11
z obrad XIV Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 15 grudnia 2011 roku
zobacz> 


PROTOKÓŁ Nr XV/11
z obrad XV Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 29 grudnia 2011 roku
zobacz>


PROTOKÓŁ Nr XVI/12
z obrad XVI Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 24 lutego 2012 roku
zobacz>


PROTOKÓŁ Nr XVII/12
z obrad XVII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 22 marca 2012 roku
zobacz>

PROTOKÓŁ Nr XVIII/12
z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 13 kwietnia 2012 roku
zobacz>


PROTOKÓŁ Nr XIX/12
z obrad XIX Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 26 kwietnia 2012 roku
zobacz> 

PROTOKÓŁ Nr XX/12
z obrad XX Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 25 maja 2012 roku
zobacz> 

PROTOKÓŁ Nr XXI/12
z obrad XXI Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 15 czerwca 2012 roku
zobacz> 

PROTOKÓŁ Nr XXII/12
z obrad XXII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 16 lipca 2012 roku
zobacz>

PROTOKÓŁ Nr XXIII/12
z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 25 września 2012 roku
zobacz>


PROTOKÓŁ Nr XXIV/12
z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 2 października 2012 roku
zobacz>

PROTOKÓŁ Nr XXV/12
z obrad XXV Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 25 października 2012 roku
zobacz>

PROTOKÓŁ Nr XXVI/12
z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 29 listopada 2012 roku
zobacz> 

PROTOKÓŁ Nr XXVII/12
z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 13 grudnia 2012 roku
zobacz> 


PROTOKÓŁ Nr XXVIII/12
z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 28 grudnia 2012 roku
zobacz> 


PROTOKÓŁ Nr XXIX/13
z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 24 stycznia 2013 roku
zobacz>

PROTOKÓŁ Nr XXX/13
z obrad XXX Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 22 lutego 2013 roku
zobacz>


PROTOKÓŁ Nr XXXI/13
z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 20 marca 2013 roku
zobacz>

PROTOKÓŁ Nr XXXII/13
z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 15 kwietnia 2013 roku
zobacz> 


PROTOKÓŁ Nr XXXIII/13
z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 23 maja 2013 roku
zobacz>  


PROTOKÓŁ Nr XXXIV/13
z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 21 czerwca 2013 roku
zobacz> 


PROTOKÓŁ Nr XXXV/13
z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 17 września 2013 roku
zobacz> 


PROTOKÓŁ Nr XXXVI/13
z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 23 października 2013 roku
zobacz>  


PROTOKÓŁ Nr XXXVII/13
z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 21 listopada 2013 roku
zobacz> 


PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/13
z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 20 grudnia 2013 roku
zobacz> 


PROTOKÓŁ Nr XXXIX/13
z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 30 grudnia 2013 roku
zobacz> 

PROTOKÓŁ Nr XL/14
z obrad XL Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 10 stycznia 2014 roku
zobacz>  

PROTOKÓŁ Nr XLI/14
z obrad XLI Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 20 lutego 2014 roku
zobacz>

PROTOKÓŁ Nr XLII/14
z obrad XLII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 13 marca 2014 roku
zobacz> 


PROTOKÓŁ Nr XLIII/14
z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 31 marca 2014 roku
zobacz>  
 

PROTOKÓŁ Nr XLIV/14
z obrad XLIV Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 8 maja 2014 roku
zobacz>   

PROTOKÓŁ Nr XLV/14
z obrad XLV Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 25 czerwca 2014 roku
zobacz>   

PROTOKÓŁ Nr XLVI/14
z obrad XLVI Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 27 sierpnia 2014 roku
zobacz>   

PROTOKÓŁ Nr XLVII/14
z obrad XLVII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 2 października 2014 roku
zobacz>   

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/14
z obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 23 października 2014 roku
zobacz>   


zobacz także 
Uchwały Rady Gminy