Skład Rady Gminy Działdowo

 

·          Przewodniczący Rady:                      ZIELIŃSKI Mirosław Franciszek  

·          Z-ca Przewodniczącego Rady           GANCARZ Jadwiga              

·          Z-ca Przewodniczącego Rady           PAŁUBA Marianna Stefania       

·          Radny           CHYLIŃSKI Krystian        

·          Radny           DOLIŃSKI Krzysztof                     

·          Radny           FREJNIK Dariusz                     

·          Radny           GIESEK Mariusz                     

·          Radny           GORCZYCA Józef Andrzej                        

·          Radny           JABŁONOWSKI Paweł Saturnin                       

·          Radna           LIPOWSKA Ewa Teresa          

·          Radna           ŁYDZIŃSKA Magdalena              

·          Radna           MAJOROWSKA Teresa              

·          Radny           NIEWIDZIAŁA Krzysztof Jerzy                      

·          Radny           STAŃCZAK Piotr Mikołaj                

·          Radny           SZUDREWICZ Jacek Kazimierz