LIII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 20 października 2010 r.

 

 

 

Uchwała Nr LIII/384/10

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego.

 

Uchwała Nr LIII/385/10

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 67/1 w Komornikach.

 

Uchwała Nr LIII/386/10

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 164 w Komornikach.

 

Uchwała Nr LIII/387/10

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 13/4 w Komornikach.

  

Uchwała Nr LIII/388/10

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 175 w Komornikach.

 

Uchwała Nr LIII/389/10

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2010 r.

 

Uchwała Nr LIII/390/10

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/380/10 z dnia 16 września 2010 r.

 

Uchwała Nr LIII/391/10

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określania zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji.

  

Uchwała Nr LIII/393/10

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

Uchwała Nr LIII/394/10

w sprawie Regulaminu korzystania z sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Uzdowie oraz upoważnienia Wójta do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali sportowej.