LII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 16 września 2010 r.

 

 

 

Uchwała Nr LII/380/10

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2010 r.

 

 

Uchwała Nr LII/381/10

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 747/7 w Kisinach.

 

 

Uchwała Nr LII/382/10

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działdowie.

 

 

Uchwała Nr LII/383/10

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.