XLIX Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 18 czerwca 2010 r.

 

 

 

Uchwała Nr XLIX/362/10

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2010 r.

 

 

Uchwała Nr XLIX/363/10

w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych.

 

 

Uchwała Nr XLIX/364/10

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/328/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

 

Uchwała Nr XLIX/365/10

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

 

 

Uchwala Nr XLIX/366/10

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 26 w Myślętach.

 

 

Uchwała Nr XLIX/367/10

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 28 obręb Myślęta.

 

 

Uchwała Nr XLIX/368/10

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 397 w Kisinach.

 

 

Uchwała Nr XLIX/369/10

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Dwikozy na realizację kolonii.