XLIV Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

 

 

UCHWAŁA Nr XLIV/324/10

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2010 r.

 

 

UCHWAŁA Nr XLIV/325/10

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Działdowo nieruchomości

wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

 

UCHWAŁA Nr XLIV/326/10

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kurki na lata 2010 -

 

 

UCHWAŁA Nr XLIV/327/10

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Działdowo Nr XLII/318/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. oraz zmiany Uchwały Rady Gminy Działdowo Nr XLIII/323/10 z dnia 7 stycznia 2010 r.

 

 

UCHWAŁA Nr XLIV/328/10

w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej.

 

 

 

zobacz także PROTOKOŁY