XLIII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 7 stycznia 2010 r.

 

Uchwała Nr XLIII/319/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa warmińsko-mazurskiego.

 

 

Uchwała Nr XLIII/320/10

w sprawie uchwalenia przyjęcia przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

 

 

Uchwała Nr XLIII/321/10

w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo” pow. działdowski woj. warmińsko-mazurskie.

 

 

Uchwała Nr XLIII/322/10

w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.

 

 

Uchwała Nr XLIII/323/10

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2010 r.

 

 

 

zobacz także PROTOKOŁY