XLI Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

Uchwała Nr XLI/310/09

w sprawie przejęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

 

 

Uchwała Nr XLI/311/09

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2010 r.

 

 

Uchwała Nr XLI/312/09

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Działdowo na 2010 r.

 

 

Uchwała Nr XLI/313/09

w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2009 r.

 

 

Uchwała Nr XLI/314/09

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009.

 

 

Uchwała Nr XLI/315/09

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

 

Uchwała Nr XLI/316/09

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.

 

 

Uchwała Nr XLI/317/09

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2010 r.

 

 

zobacz także PROTOKOŁY