XXXIX Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 20 listopada 2009 r.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/304/09

w sprawie zmiany w budżecie gminy Działdowo na 2009 r.

 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/305/09

w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXII/248/09 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/306/09

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/307/09

w sprawie podatku od środków transportowych.

 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/308/09

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 167 w Krasnołące.

 

 

zobacz także PROTOKOŁY