XXXIV Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 28 maja 2009 r
Uchwała Nr XXXIV/268/09

w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2009 r.

 

Uchwała Nr XXXIV/ 269/09

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/217/08 Rady gminy Działdowo z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej.

 

Uchwała Nr XXXIV/ 270/09

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009 - 2013 r.

 

Uchwała Nr XXXIV/271/09

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009 - 2013 r.

 

Uchwała Nr XXXIV/272/09

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r.

 

Uchwała Nr XXXIV/273/09

w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin członków Ekologicznego Związku Gmin ,,Działdowszczyzna”.

 

Uchwała Nr XXXIV/275/09

w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu obowiązywania Planu Odnowy Miejscowości Gnojno.zobacz także PROTOKOŁY