Działdowo, 25.02.2009 r.

 

 

 

 

Informacja za IV kwartał 2008 r.

 

 

            Zgodnie z 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm. ) informuję:

1.      Wykonanie budżetu za IV kwartał 2008 r. przedstawiają sprawozdania Rb- NDS, Rb- 27, Rb- 28 w załączeniu.

2.      Zobowiązania, o których mowa w art. 11 ust 1 pkt – nie wystąpiły.

3.      Gmina przekazała dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego
w wysokości 471.816,19zł.

4.      Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

5.      Gmina  otrzymała dotację w wysokości 80.000,00 zł od jednostek samorządu terytorialnego.

6.      W IV kwartale bieżącego roku udzielono pomocy publicznej dla niżej wymienionych podmiotów:

·          Zakłady Mięsne „ KRYSTA” Roman Wiraszka, 13-324 Grodziczno,

·          Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o. o.
 13-200 Działdowo ul. Lidzbarska 31,

·          ELTRIM COMPANY Adam Makarski,  Ruszkowo 18 13-214 Uzdowo