XXXII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 26 lutego 2009 r.

 

 

Uchwała Nr XXXII/243/09

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2009 r.

 

Uchwała Nr XXXII/244/09

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2009 r.

 

Uchwała Nr XXXII/245/08

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Działdowo na 2009 r.

 

Uchwała Nr XXXII/246/09

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2009 r.

 

Uchwała Nr XXXII/247/09

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Uchwała Nr XXXII/248/09

w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

 

Uchwała Nr XXXII/249/09

w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.

 

Uchwała Nr XXXII/250/09

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej.

 

Uchwała Nr XXXII/251/09

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej.

 

Uchwała Nr XXXII/252/09

w sprawie w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 74/3 w Zakrzewie.

 

Uchwała Nr XXXII/253/09

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

 

zobacz także PROTOKOŁY