XXXI Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 30 stycznia 2009 r.

 

 

 

Uchwała Nr XXXI/238/08

w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2009 r.

 


Uchwała Nr XXXI/239/08

wprowadziła zmiany w Uchwale Nr XXVIII/216/08 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pomocy finansowej.

 


Uchwała Nr XXXI/240/08

w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Działdowo dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r.

 


Uchwała Nr XXXI/241/08

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gnojno na lata 2009 – 2013”.Uchwała Nr XXXI/242/08

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/140/09 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.zobacz także PROTOKOŁY