XXVI Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 10 września 2008 roku.UCHWAŁA NR XXVI/192/08

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.

 

 

UCHWAŁA NR XXVI/193/08

w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom stypendiów Wójta Gminy Działdowo za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

 

 

UCHWAŁA NR XXVI/194/08

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2008 r.


 

UCHWAŁA NR XXVI/195/08

w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/173/08 Rady Gminy Działdowo z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie  udzielenia  Powiatowi Dziadowskiemu pomocy finansowej.

 

 

UCHWAŁA NR XXVI/196/08

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w dzierżawę nieruchomości.Zobacz także   PROTOKOŁY