XXV Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 1 sierpnia 2008 roku.UCHWAŁA Nr XXV/186/08

w sprawie zmian w budżecie gminy Działdowo na 2008 rok.

 

 

UCHWAŁA Nr XXV/187/08

W sprawie zaciągnięcia pożyczki.

 


UCHWAŁA Nr XXV/188/08

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu  nieruchomości gruntowej.

 


UCHWAŁA Nr XXV/189/08

w sprawie uchwalenia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Działdowo na lata 2008 – 2015”.

 


UCHWAŁA Nr XXV/190/08

w sprawie przystąpienia Gminy Działdowo do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1  „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.UCHWAŁA Nr XXV/191/08

w sprawie woli utworzenia „Straży Gminnej”.

 Zobacz także   PROTOKOŁY