Działdowo,04.08.2008r.

 

 

 

Informacja za  II kwartał 2008 r

 

       Zgodnie z 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) informuję:

1.      Wykonanie budżetu za II kwartał 2008r. przedstawiają sprawozdania RB-NDS, Rb-27, Rb-28, w załączeniu.

2.      Zobowiązania, o których mowa w art. 11 ust 1 pkt – nie wystąpiły,

3.      Gmina przekazała dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 139.167,84 zł.

4.      Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

5.      Gmina nie otrzymała dotacji w II kwartale od jednostek samorządu terytorialnego.

6.      W II kwartale bieżącego roku udzielono pomocy publicznej dla niżej wymienionych podmiotów:

O       Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. w Działdowie,

O       ELTRIM COMPANY A.Makarski w Ruszkowie,

O       Zakłady Mięsne „KRYSTA” R.Wiraszka Grodziczno.