SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DZIAŁDOWO

ZA 2007 ROK