XVII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 30 października 2007 roku.

 

UCHWAŁA NR XVII/104/07

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2007 r.

 

UCHWAŁA NR XVII/105/07

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określania zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji.

 

UCHWAŁA NR XVII/106/07

w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich


UCHWAŁA NR XVII/107/07

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich.

 

UCHWAŁA Nr XVII/108/07

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu

nieruchomości gruntowej.

 

UCHWAŁA NR XVII/109/07

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 706/1 w Kisinach.

 

UCHWAŁA NR XVII/110/07

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 153/1 w Niestoi.


UCHWAŁA NR XVII/111/07

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki  nr 214 z mapy 4 o powierzchni


UCHWAŁA NR XVII/112/07

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia ich najemcom i dzierżawcom oraz ustalenie zasad zbycia tych lokali.

  

UCHWAŁA NR XVII/113/07

w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

UCHWAŁA NR XVII/114/07

w sprawie w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

 

UCHWAŁA NR XVII/115/07

w sprawie miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Działdowo.