XIV Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 23 sierpnia 2007 roku.

 

Uchwała Nr XIV/86/07

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2007 r.

 

Uchwała Nr XIV/87/07

w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

 

Uchwała Nr XIV/88/07

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Uchwała Nr XIV/89/07

w sprawie wspólnej z Województwem Warmińsko-Mazurskim realizacji zadania.


Uchwała Nr XIV/90/07

w sprawie przystąpienia Gminy Działdowo do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibą w Nidzicy.

 

Uchwała Nr XIV/91/07

w sprawie przekazania skargi.

 

Uchwała Nr XIV/92/07

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Działdowo oraz udzielania bonifikat.

 

Uchwała Nr XIV/93/07

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej.

 

Uchwała Nr XIV/94/07

w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.