Działdowo,08.08.2007r.

 

 

 

Informacja za  II kwartał 2007r

 

       Zgodnie z 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) informuję:

  1. Wykonanie budżetu za II kwartał 2007r. przedstawiają sprawozdania RB-NDS, Rb-27, Rb-28, w załączeniu.
  2. Zobowiązania, o których mowa w art. 11 ust 1 pkt – nie wystąpiły,
  3. Gmina nie otrzymała dotacji w II kwartale 2007r. z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
  4. Nie udzielono poręczeń i gwarancji.
  5. Gmina udzieliła dotacji w wysokości 48.728,95 zł dla jednostek samorządu terytorialnego.
  6. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy fizycznej:

O       Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp z o.o w Działdowie

 

 

Wójt Gminy Działdowo

/-/ Paweł Cieśliński