X Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2007 roku.
.

 

 

Uchwała Nr X/63/07

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Działdowo do wykonywania czynności dotyczących podróży służbowych wobec Przewodniczącego Rady Gminy Działdowo.

 

Uchwała Nr X/64/07

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

 

Uchwała Nr X/65/07

w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Działdowo w zakresie prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Uchwała Nr X/66/07

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2007 r.

 

Uchwała Nr X/67/07

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury.

 

Uchwała Nr X/68/07

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wysokiej w filię Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze.

 

Uchwała Nr X/69/07

w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie.

 

Uchwała Nr X/70/07

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej.