VIII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 11 kwietnia 2007 roku.
.

 

 

Uchwała Nr VIII/47/07

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Działdowo za 2006 r.

 

 

Uchwała Nr VIII/48/07

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.

 

 

Uchwała Nr VIII/49/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Działdowo z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

 

Uchwała Nr VIII/50/07

w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.

 

 

Uchwała Nr VIII/51/07

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Grzybiny.

 

 

Uchwała Nr VIII/52/07

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Działdowo w 2007 r.

 

 

Uchwała Nr VIII/53/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/2007 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.

 

 

Uchwała Nr VIII/54/07

w sprawie zbycia w drodze pierwszeństwa lokalu mieszkalnego.

 

 

Uchwała Nr VIII/55/07

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej.

 

 

Uchwała Nr VIII/56/07

w sprawie nabycia nieruchomości w drodze zamiany.

 

 

Uchwała Nr VIII/57/07

w sprawie zbycia w drodze pierwszeństwa lokalu mieszkalnego.

 

 

Uchwała Nr VIII/58/07

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.

 

 

Uchwała Nr VIII/59/07

w sprawie zatwierdzenia taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.

 

 

Uchwała Nr VIII/60/07

w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

 

 

Uchwała Nr VIII/61/07

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia  oświadczenia lustracyjnego.