ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DZIAŁDOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007