I
V Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2006 roku.

 

 

Uchwała Nr IV/21/06

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Działdowo.

 
Uchwała Nr IV/22/06

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Działdowo na 2007 rok.

 
Uchwała Nr IV/23/06

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006.

 

Uchwała Nr IV/24/06

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat , motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy , sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz podziału funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Działdowo.