Skład Rady Gminy Działdowo

 

·          Przewodniczący Rady:                          ZIELIŃSKI  Mirosław          

·          Z-ca Przewodniczącego Rady             STEMPKA  Danuta               

·          Z-ca Przewodniczącego Rady             ZAKRZEWSKA  Dorota        

·          Radna        BARTKOWSKA  Barbara                 

·          Radny        FREJNIK  Dariusz                

·          Radna        GANCARZ  Jadwiga            

·          Radny        GORCZYCA  Józef               

·          Radny        LIPOWSKI  Karol                             

·          Radny        ŁEBKOWSKI  Roman                      

·          Radna        MAJOROWSKA  Teresa      

·          Radny        NIEWIDZIAŁA  Krzysztof   

·          Radna        PAŁUBA  Marianna             

·          Radna        SOSNOWSKA  Maria                       

·          Radny        STAŃCZAK  Piort                 

·          Radny        SZUDREWICZ  Jacek