Skład Rady Gminy Działdowo

 

·          Przewodnicząca Rady:                    Majorowska Teresa  

·          Z-ca Przewodniczącej Rady           Filip Grażyna             

·          Z-ca Przewodniczącej Rady           Stempka Danuta       

·          Radna           Dolińska Radosława             

·          Radny           Doliński Janusz                     

·          Radny           Giesek Mariusz                     

·          Radny           Gorczyca Józef                     

·          Radny           Iwanów Lech                        

·          Radny           Lipowski Karol                      

·          Radna           Skibniewska Krystyna         

·          Radny           Szudrewicz Jacek                 

·          Radna           Szamańska Jadwiga             

·          Radny           Woźny Henryk                      

·          Radny           Zbrożek Stanisław                

·          Radny           Zieliński Mirosław