XXXVIII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 21 kwietnia 2006 roku.

 

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/294/06

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Działdowo za 2005 rok.

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/295/06

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.


 

Uchwała Nr XXXVIII/296/06

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/297/06

w sprawie zbycia w drodze pierwszeństwa budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz z działką.

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/298/06

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej z obrębu Burkat.

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/299/06

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej z obrębu Ruszkowo.

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/300/06

w sprawie zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Działdowo.

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/301/06

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Działdowo