XXXII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 28 października 2005 roku.

 

 

UCHWAŁA Nr XXXII/248/05

w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Koralewo i Baranówka

 

UCHWAŁA Nr XXXII/249/05

zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2005 rok

 

UCHWAŁA Nr XXXII/250/05

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Działdowo działek położonych na terenie Gminy Działdowo wchodzących w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr XXXII/251/05

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Uzdowie oznaczonej nr 391)2 o pow.0,3466 ha

 

UCHWAŁA Nr XXXII/252/05

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 132)1 w Zakrzewie

 

UCHWAŁA Nr XXXII/253/05

w sprawie przejęcia działek nr 44/3 i 44/10 o łącznej powierzchni

 

UCHWAŁA Nr XXXII/254/05

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Działdowo

 

UCHWAŁA Nr XXXII/255/05

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Grzybiny

 

UCHWAŁA Nr XXXII/256/05

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w miejscowościach: Burkat, Filice, Gnojenko, Gnojno, Jankowice, Kisiny, Kleczkowo, Komorniki, Krasnołąka, Księży Dwór, Nieswoja, Petrykozy, Rywociny, Turza Wielka, Uzdowo, Wysoka, Zakrzewo

 

UCHWAŁA Nr XXXII/257/05

w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Działdowo

 

UCHWAŁA Nr XXXII/258/05

w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej

 

UCHWAŁA Nr XXXII/259/05

w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej

 

UCHWAŁA Nr XXXII/260/05

w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej