XXVI Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 08 lutego 2005 roku

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/184/05

w sprawie planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy na 2005 rok.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/185/05

w sprawie planu pracy Rady Gminy Działdowo.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/186/05

w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/187/05

w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej na zakup ciężkiego zestawu

do ratownictwa technicznego.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/188/05

w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej na pokrycie kosztów robót

zawiązanych z budową odwodnienia drogi powiatowej Ruszkowie.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/189/05

w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia drogi powiatowej w Petrykozach.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/190/05

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/191/05

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/146/04 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 maja 2004 roku.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/192/05

w sprawie uzgodnienia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego najniższego punktu dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, nie będących  nauczycielami zatrudnionymi w szkołach prowadzonych przez Gminę Działdowo. UCHWAŁA Nr XXVI/193/05

w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Turzy Wielkiej imienia księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/194/05

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Działdowo nieruchomości położonych na terenie Gminy Działdowo wchodzących w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/195/05

w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/196/05

w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Działdowo.