XXII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 19 października 2004 roku

 

 

UCHWAŁA Nr XXII/164/04

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok

 

UCHWAŁA Nr XXII/165/04

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

UCHWAŁA Nr XXII/166/04

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Działdowo na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011.