XIX Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 11 sierpnia 2004 roku

 

 

 

 

Uchwała Nr XIX/150/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

 

Uchwała Nr XIX/151/04 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok.

 

 

Uchwała Nr XIX/152/04 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu

          nieruchomości gruntowej Nr 190/1 z obrębu Pierławki.

 

 

Uchwała Nr XIX/153/04 w sprawie ustanowienia logo Gminy Działdowo.