XVI Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 30 marca 2004 roku

 

UCHWAŁA Nr XVI/124/04 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Działdowo za rok 2003.

 

 

UCHWAŁA Nr XVI/125/04 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego.

 

 

UCHWAŁA Nr XVI/126/04 w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

 

 

UCHWAŁA Nr XVI/127/04 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin ,,Działdowszczyzna”.

 

 

UCHWAŁA Nr XVI/128/04 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiejskiej Działdowo działki położonej w Klęczkowie, oznaczonej Nr 41/1 o pow. 0,1712 ha wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

 

UCHWAŁA Nr XVI/129/04 w sprawie zatwierdzenia taryf za dostawę wody                              i odprowadzenie ścieków na terenie gminy Działdowo.

 

 

UCHWAŁA Nr XVI/130/04 w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Kisinach.

 

 

UCHWAŁA Nr XVI/131/04 w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Działdowo oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 

UCHWAŁA Nr XVI/132/04 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 

 

UCHWAŁA Nr XVI/133/04 w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej.