Szkoła Podstawowa im. ks. St. W. Frelichowskiego w Turzy Wielkiej

Turza Wielka 57A

13-200 Działdowo

e-mail sp.turzawielka@gminadzialdowo.pl

www.turzawielka.szkolnastrona.pl

 

Dyrektor 
Krzysztof Kalczyński

 

 

Sprawozdania finansowe za rok 2018 składające się z:

1.       Bilansu.

2.       Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy).

3.       Zestawienie zmian w funduszu.

4.       Informacji dodatkowej.

Zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo pod adresem
http://dzialdowo.ug.gov.pl/?a=3350